İdari Birimler
16 Eylül 2022

 • Satınalma
 • Mutemetlik
 • Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
 • Hasta Hakları
 • Yazı İşleri Büro
 • Kalite Yönetim Birimi
 • Faturalama Birimi
 • İstatistik Birimi
 • Eğitim Birimi
 • Bilgi İşlem Merkezi
 • Teknik İşler Birimi