Eğitim Komitesi
19 Eylül 2022

ADI SOYADI

GÖREVİ

Dr. Hacı DENİZ

Başhekim Yardımcısı

İskender ÖZER

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Nuh Naci ADAŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Zeynep FİDAN

Kalite Direktörü

Ayşe YIKILMAZ

Kalite Temsilcisi

Aydın YÜCEL( Sorumlu)

Eğitim Hemşiresi


Komite görev alanı aşağıdaki konuları içermektedir.

a)            Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri

b)           Hizmet içi eğitimler

c)            Uyum eğitimleri

d)           Hastalara yönelik eğitimler

•             Komite, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmaktadır.

•             Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

•             Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemektedir.