Transfüzyon Kontrol Komi̇tesi̇
19 Eylül 2022

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYELERİ

Dr.Hacı DENİZ

Başhekim Yardımcısı

Uz.Dr. Mine Büşra PEHLİVAN (Sorumlu)

Biyokimya Uzmanı

Uz Dr. Ersin MUTLU

Ortopedi Uzmanı

Uz.Dr. Ekrem Emre YILMAZ

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Uz.Dr. Mehmet Kaan ELÖNÜ

Dahiliye Uzmanı

Nuh Naci ADAŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Zeynep FİDAN

Kalite Direktörü

Ayşe YIKILMAZ

Kalite Direktörü

Ahmet İNCEKAYA

T.M. Sorumlu Lab. Tek.

Nursel BOZBEY

Cerrahi Servis Sor. Hemşiresi

Meryem YILMAZ

Dahiliye Servisi Sor. Hemşiresi

Gamze ÖZOĞUL

Çocuk Servisi Sor. Hemşiresi

Günay KOÇ

Doğumhane Sor. Hemşiresi

Emine SELÇUK

Anestezi Teknisyeni(Sorumlu)

Ömer ERK

Acil Servis Sor. Hemşiresi

Gözde KAN

Diyaliz Servisi Sor. Hemşiresi

Mehmet MENKÜ

Arşiv Birimi SorumlusuKomitenin asgari konuları;

1-Kan ve kan ürünlerinin temini, kan kompenentlerinin hazırlanma oranları, kanın saklanma ve kullanım güvenliği konularında hastane politikasını sürdürmek

2-Kan ve kan ürünlerinin kullanıldığı tüm olgularda transfüzyon endikasyonunu değerlendirmek,

3-Hasta ihtiyacını karşılama konusunda kan merkezinin yeterliliğini değerlendirmek,

4-Kan ve kan ürünlerine bağlı transfüzyon reaksiyonlarını değerlendirmek.

Komite, yılda en az 4 kez, gerektiğinde daha sık toplanmaktadır, toplantılardan hastane personeli haberdar edilmektedir, toplantıda alınan kararlar kalite biriminde arşivlenmektedir ve raporlar hastane personeline sunulmaktadır.