Tesis Güvenliği Komitesi
19 Eylül 2022

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYELERİ

Dr. Hacı DENİZ

Başhekim Yardımcısı

İskender ÖZER

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Nuh Naci ADAŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Hakan YANAR

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Yardımcısı

Zeynep FİDAN

Kalite Direktörü

Ayşe YIKILMAZ

Kalite Direktörü

Ömer TAŞ

Güvenlik Görevlisi

Günay KOÇ

Ebe

Yasin YÜCEL

Temizlik Sorumlusu

Erkan GÜLDÜREN (Sorumlu)

Teknik Servis Sorumlusu


Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içermektedir.

•             Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi

•             Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması

•             Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

•             Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları

•             Atık yönetimi çalışmaları

•             Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması

•             Tehlikeli maddelerin yönetimi

•             Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatılmaktadır.

•             Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.     

•             Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemektedir.