Enfeksiyon Kontrol Komitesi
19 Eylül 2022

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÜYELERİ

Dr. Hacı DENİZ

Başhekim Yardımcısı

İskender ÖZER

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Nuh Naci ADAŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Uz.Dr.Mehmet Kaan ELÖNÜ

Dahiliye Uzmanı

Uz.Dr.Ersin MUTLU

Ortopedi Uzmanı

Ecz.Hülya YAVUZ

Eczacı

Zeynep FİDAN

Kalite Direktörü

Ayşe YIKILMAZ

Kalite Direktörü

Aydın YÜCEL( Sorumlu)

Eğitim Hemşiresi

Komitenin görevleri;

  • Etkili sürveyans sisteminin geliştirilmesi,
  • Hastane enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik politikalar oluşturulması,
  • Hastane personeli için sürekli hizmet içi eğitim programlarının yürütülmesi
  • Komite, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmaktadır.
  • Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
  • Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemektedir.