Radyasyon Güvenliği
19 Eylül 2022

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTE ÜYELERİ

Dr. Hacı DENİZ

Başhekim Yardımcısı

Nuh Naci ADAŞ

Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü

Hakan YANAR

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Yardımcısı

Ayşe YIKILMAZ

Kalite Direktörü

Zeynep FİDAN

Kalite Direktörü

Bülent FINDIK

Röntgen Teknisyeni(Sorumlu)Komite 3 ayda bir toplanır. Toplantı tarihi Kalite Yönetim Direktörü tarafından planlandıktan sonra, İç Komite üyelerine toplantı çağrısı yapılır. Toplantıda alınan kararlar Toplantı Tutanağına kaydedilir ve Üst Yönetime ve Komite üyelerine Kalite Yönetim Direktörü tarafından mail ile gönderilir. Toplantı tutanağı komite üyeleri tarafından imzalanarak Kalite Birimi’nde arşivlenir.

komite, altı ayda bir radyasyon korunması görevlisi/görevlilerinin tuttukları kayıtlar ve hazırladıkları raporlara göre; personel radyasyon dozlarını, radyasyon ölçüm taramaları (survey) sonuçlarını, kontaminasyon olaylarını, radyoaktif atık kayıtlarını, kalite kontrol kayıtlarını, bakım onarım kayıtlarını, eğitim programlarını inceler ve değerlendirir.