Hasta Güveliği Web Sitesi Komitesi
19 Eylül 2022

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTE ÜYELERİ

Dr. Hacı DENİZ

Başhekim Yardımcısı

İskender ÖZER

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Nuh Naci ADAŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Uz.Dr. Ersin MUTLU

Ortopedi Uzmanı

Uz.Dr. Mehmet Kaan ELÖNÜ

Dahiliye Uzmanı

Uz.Dr. Mine Büşra PEHLİVAN

Biyokimya Uzmanı

Ayşe YIKILMAZ

Kalite Yönetim Direktörü

Zeynep FİDAN

Kalite Yönetim Direktörü

Hülya YAVUZ

Eczacı

İbrahim YAMAN (Komite Sorumlusu)

Hasta Hakları Sorumlusu

Aydın YÜCEL

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Meryem YILMAZ

Dâhiliye Servisi Sor. Hemşire

Leyla COŞKUN

Cerrahi Servisi Sor. Hemşire

Hasan Basri KOÇ

Bilgi İşlem Görevlisi

 

Komitenin asgari görevleri;

o Hastaların doğru kimliklendirilmesi

o Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

o İlaç güvenliğinin sağlanması

o Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

o Radyasyon güvenliğinin sağlanması

o Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

o Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

o Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

o Hasta mahremiyetinin sağlanması

o Hastaların güvenli transferi

o Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

o Bilgi güvenliğinin sağlanması

o Enfeksiyonların Önlenmesi

o Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi

Komite, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmaktadır

Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır

Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemektedir.