T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Boğazlıyan Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Boğazlıyan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Hakkında Duyuru

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

                                                                                                                                     Akılcı Laboratuvar Kullanımı Hakkında Duyuru

 İlgi : 28/08/2018 tarihli ve 21143511-449-925 sayılı yazı


       Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nın ilgi tarih ve sayılı yazısında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji, doku tipleme laboratuvarları ve genetik hastalıklar tanı merkezlerini kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi’nin” yürütüldüğü, bu kapsamda hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile proje basamakları ve zorunlu olan uzmanlık dalları;
1-Akılcı Test İstem Prosedürü (B,M)
2-Konsültasyon İstem Prosedürü (B, M, P ve DTL )
3-Onay Destek Sistemi Kullanımı Prosedürü (GÖNÜLLÜLÜK)
4-Refleks ve Reflektif Test Uygulamaları (B, M, P ve DTL)
5-Karar Sınırı, Kritik Değer Ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu (B, M, P)
6-Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu Standardizasyonu (B, M, P)
7-Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi (B, M, P, DTL ve Genetik)

çalışmaları tamamlanmıştır.

Detaylı Bilgi için http://www.laboratuvar.saglik.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz